Smeštaj Tatarac se nalazi u ulici Miladina Živanovića, ispod centralnog gradskog parka u prizemlju porodične kuće.